Sl.dr.ing. Andrei Dimitrescu

 Asist. DIMITRESCU Dimitrescu Andrei
Sef de lucrări
Studii universitare şi postuniversitare 1997-2002 Universitatea Politehnica Bucureşti / Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice / inginer diplomat
2002-2003 Universitatea Politehnica Bucureşti / Facultatea Ingineria şi Managementul Sitemelor Tehnologice/ “Tehnologii avansate de sudare şi control nedistructiv” / studii aprofundate
2006-2007  Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti / Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole / “Management în construcţii” / studii aprofundate
Teză de doctorat 2014 “Certetări teoretice şi experimentale privind recondiţionarea prin brazare a componentelor din aliaje de aluminiu din industria aeronautică”
Funcţii Octombrie 2002 – Februarie 2004/ Preparator universitar Departamentul Tehnologia Materialelor şi Sudare
Martie 2004 – Iunie 2011 / Asistent universitar Departamentul Tehnologia Materialelor şi Sudare
Iulie 2011 – Septembrie 2015 / Asistent universitar Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor
Septembrie 2015 – prezent / Șef de lucrări Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor
Titular discipline Proiectarea şi Implementarea Sistemelor de Management a Calităţii
Cărţi şi îndrumare Coautor în 7 cărţi şi îndrumare de laborator;
Articole Peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale
Invenţii şi inovaţii
Contracte de cercetare
Domenii de competenţă Sisteme de achiziţie de date industriale: AutoCAD;
Sisteme de simulare: Spider Project Manager;
Alte date 2003 – Atestat “Managementul Calităţii în Invăţământul Superior”
2003 – Certificat de absolvire “Departamentul de pregătire a personalului didactic”
2004 – Atestat de “Auditori Interni”
2005 – Atestat de participare “Formation de formatrices et de formateurs d’adultes”