Prof. univ. dr. ing. Constantin OCNĂRESCU

Ctin-Ocnarescu Constantin OCNĂRESCU

Profesor universitar

Studii universitare şi postuniversitare 1976-1981  Institutul Politehnic București, Facultatea T.C.M., / inginer
1986 Studii postuniversitare  de Tensometrie și teoria elasticității, UPB, 1987 Studii postuniversitare  de Roboți industriali, UPB,
Teză de doctorat 1997 Doctor în specialitatea Roboți industriali,
Funcții
Titular discipline Mecanisme şi roboţi; Mecanisme; Mecanică şi mecanisme
Cărţi şi îndrumare 10 cărți prim autor
Articole 89 în reviste / conferințe internaționale / conferințe naționale
Invenţii şi inovaţii
Contracte cercetare 19 contracte
Domenii competentă Cercetări privind monitorizarea sistemelor mecanice mobile cu ajutorul traductoarelor şi senzorilor, cercetări aplicative, proiectarea şi execuția a unor modele experimentale pentru realizarea unor roboți monitorizați în timp real din punct de vedere cinematic şi dinamic, realizarea unui Robot industrial redundant, condus cu calculatoare PC, monitorizat în timp real asupra parametrilor cinematici şi dinamici. Titular disciplinele: Mecanisme, Sinteza manipulatoarelor, Structura şi utilizarea roboților industriali, Monitorizarea sistemelor mecanice mobile cu ajutorul traductoarelor şi senzorilor (curs nou), Structura roboților
Alte date – Participarea în programul de colaborare ştiinţifică europeană SOCRATES în calitate de coordonator:  Agreement cu Universitatea din Bilbao, Spania;  Agreement cu Universitatea din Cassino, Italia.
– Membru al Asociaţiei Române pentru Teoria Maşinilor şi Mecanismelor – ARoTMM, afiliată la International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms – IFT0MM, din anul 1983;
– Secretar al Asociaţiei Române pentru Teoria Maşinilor şi Mecanismelor – ARoTMM, afiliată la International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms – IFT0MM, 2001-2005;
–  Membru al Asociaţiei Române de Robotică – ARR, din anul 1983;
–  Membru casier al Filialei Asociaţiei Române de Robotică – ARR din Bucureşti, în perioada 1990 – 1998;
– Membru al colectivului de cercetare MEROTEHNICA, al catedrei de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor;
– Membru al Seminarului ştiinţific de mecanisme şi roboţi industriali;