As.dr.ing. Elisabeta Niculae

Niculae Elisabeta Elisabeta Niculae

Asistent universitar

Studii universitare şi postuniversitare 2004  Universitatea Politehnica Bucureşti / Facultatea Ingineria și Managementul Sitemelor Tehnologice / Tehnologia construcţiilor de maşini – inginer diplomat
2015  Universitatea Politehnica Bucureşti / Facultatea Ingineria și Managementul Sitemelor Tehnologice/ Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor/ studii aprofundate
Teză de doctorat 2012 Contribuţii la analiza structurală,cinematică şi dinamică a mecanismelor preselor mecanice
Funcții 2004 – 2015 Personal didactic asociat
Februarie 2016 – prezent / asistent universitar / Departamentul TMR
Titular discipline Mecanisme şi roboţi; Mecanisme; Mecanică şi mecanisme
Cărţi şi îndrumare 2 cărti coautor,
2 capitole coautor publicate în volume internaționale
Articole 3 în reviste / conferințe internaționale
2 în reviste / conferințe naționale
Invenţii şi inovaţii
Contracte de cercetare
Domenii de competenţă AutoCAD, CATIA, Solidworks
Alte date