Istoric

          Catedra de Teoria Mecanismelor s-a înființat în anul 1962 în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti la inițiativa Acad.prof.dr.doc.st.ing. N.I. Manolescu, decan al Facultății de Transporturi. Crearea catedrei a răspuns atât unor cerințe ale economiei naționale, precum și poziției Științei Mecanismelor la nivel mondial, aceasta constituind unul dintre domeniile fundamentale ale ingineriei mecanice și ulterior al ingineriei mecatronice în cele mai prestigioase universități și centre de cercetare mondiale.

         În perioada 1962-1973 Catedra de Teoria Mecanismelor a avut drept șef de catedra pe prof.dr.doc.st.ing. N.I. Manolescu, membru corespondent al Academiei Romane, s-a aflat sub egida Facultății de Transporturi.

          În anul 1972 Catedra de Teoria Mecanismelor și-a schimbat sediul din localul din Moxa, clădire cu valoare istorică de patrimoniu, în noul local, corp JC, alături de Facultatea de Transporturi, întreaga aripă fiind atunci sub directa coordonare (sub aspectul proiectării), a prof.dr.doc.şt.ing. N.I. Manolescu.

          Între anii 1973-1975 catedra a fost integrată în Catedra de Mecanică și Teoria Mecanismelor s-a aflat sub egida Facultății de Mecanică Agricolă, perioada în care șef de catedră a fost prof.dr.doc.ing. Christian Pelecudi în prima parte, până la plecarea sa ca visiting professor al Universității Tehnice Poitiers – Franța.

          In anul 1976 catedra a redevenit independentă, șef de catedra fiind iar prof.dr.doc.ing. Christian Pelecudi, revenit din Franța.

         Intre anii 1976-1984 Catedra de Teoria Mecanismelor s-a dezvoltat sub aspect academic prin disciplinele noi introduse și sub aspect al cercetării fundamentale și aplicative. Profesorul Dr. Doc. Ing. Christian Pelecudi a militat în permanență pentru dezvoltarea metodelor analitice (fără a renunța la metodele grafice, intuitive), punând bazele cercetării romanești în domeniul informaticii, a softului, a automatizărilor și robotizărilor. Colectivul Catedrei de Teoria Mecanismelor (astăzi Departamentul de Teoria Mecanismelor și a Roboților) din Universitatea Politehnica București a avut în permanență în obiectiv crearea și dezvoltarea științelor mecatronici, a metodelor numerice, a graficii computerizate, cât și a metodelor analitice susținute de computere. S-au creat și dezvoltat foarte multe metode de calcul numeric, analitic, în domeniile inginerești (mecanică, mecanisme, rezistența materialelor, organe de mașini, termotehnică și mașini termice, mecanica fluidelor și hidraulică, tehnologia construcțiilor de mașini, mașini unelte, motoare termice, mecanică fină, autovehicule rutiere și de cale ferată, tehnica transporturilor, ingineria transporturilor, automatică, matematică, robotică și mecatronică, etc.).

          În anii 1980 s-au pus bazele Asociației Române de Robotică – ARR, astăzi Societatea Română de Robotică – SRR.

          Din 1981 cu o frecvență anuală s-a creat și desfășurat Simpozionul Internațional de Roboți Industriali.

          În anul 1983 s-a creat Centrul de Cercetare si Dezvoltare pentru Roboți Industriali – MEROTEHNICA susținut prin contracte de cercetare științifică din domeniul roboților și al mecanismelor, de către colectivul Catedrei de Teoria Mecanismelor.

          Între anii 1985-1990 catedra a fost integrată în Catedra de Organe de Mașini, aceasta devenind Catedra de Organe de Mașini si Mecanisme.

         În anul 1990 s-a recreat Catedra de Teoria Mecanismelor și a Roboților, ca demers al prof.dr.doc.ing.Christian Pelecudi. La primele alegeri din 1990 a devenit șef de catedră prof.dr.ing. Iosif Tempea care a condus catedra până în anul 2008.

          În perioada 2008-2010 șef al Catedrei de Teoria Mecanismelor și a Roboților, a fost  prof.dr.ing. Barbu Grecu.

         În perioada 2010-2012 Catedrei de Teoria Mecanismelor și a Roboților își schimbă denumirea în Departamentul de Teoria Mecanismelor și a Roboților iar director de departament devine prof.dr.ing. Adriana Comănescu.

         În perioada 2012-2020 Catedrei de Teoria Mecanismelor și a Roboților își schimbă denumirea în Departamentul de Teoria Mecanismelor și a Roboților iar director de departament devine prof.dr.ing. Constantin Ocnărescu.

Din martie 2020 și până în prezent Departamentul de Teoria Mecanismelor și a Roboților este condus de sl.dr.ing. Liviu Ungureanu