Doctorat

Pentru înscrierea în programul de studii doctorale vă rugăm să contactați profesorii emeriți:

În cadrul Departamentului de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor se desfăşoară activitatea de pregătire prin programe de doctorat în specialitatea Ingineria Industrială, sub conducerea ştiinţifică a următoarelor cadre didactice: prof.dr.ing. Iosif Tempea, prof.dr.ing. Păun Antonescu şi prof.dr.ing. Ion Simionescu.

Prof. dr. ing. Iosif TEMPEA

 Teze de doctorat susţinute

Nr. crt. Titlul tezei Autor Anul
 1 Contribuţii privind managementul şi proiectarea reciclǎrii materialelor; Gabor Alexandru-Lucian 2007
 2 Contribuţii privind analiza şi sinteza sistemelor mecanice utilizate la decolarea şi aterizarea aeronavelor; Bogdan Constantin 2007
 3 Contribuţii la evaluarea performanţelor unor mecanisme create de-a lungul timpului; Popescu Adrian 2007
 4 Contribuţii privind generarea cu ajutorul mecanismelor a unor efecte estetice elaborată; Ocroteala Iulian 2004
 5 Contribuţii teoretice şi experimentale asupra analizei şi sintezei mecanismelor roboţilor mobili; Adîr Victor Gabriel 2000
 6 Contribuţii privind aplicarea teoriei calităţii mecanismelor la evaluarea performanţelor trenurilor de aterizare; Lazăr Ionel 1999
 7 Contribuţii la sinteza optimală a mecanismelor articulate cu aplicaţii în construcţia de maşini; Simionescu Petru Aurelian 1999
 8 Cercetări teoretice şi practice referitoare la mecanismele poliarticulate. Adîr George Mihail 1996

Prof. dr. ing. Păun ANTONESCU

 Teze de doctorat susținute

Au fost susţinute nouă teze de doctorat, titlurile şi doctoranzii sunt redate mai jos:

Nr.crt. Titlul tezei Autor Anul
 1 Contribuţii teoretice şi experimentale cu privire la modelarea procesului peristaltic din corpul uman; Tănase Carmen 2007
 2 Contribuţii privind analiza şi controlul optimal al mecanismelor utilizate la maşinile agricole de recoltat; Dugăeşescu Dănuţ 2006
 3 Contribuţii la analiza şi sinteza mecanismelor cu bare şi roţi dinţate; Petrescu

Relly-Victoria

2003
 4 Analiza şi sinteza manipulatoarelor în procesele tehnologice de încărcare-descărcare; Barbu Ion 2000
 5 Contribuţii la sinteza roboţilor mobili cu trei grade de mobilitate; Gâlmeanu Constantin 2000
 6 Contribuţii la sinteza geometro-cinematică şi dinamică a mecanismelor planetare cu roţi dinţate cilindrice; Margine Alexandru 1999
 7 Contribuţii la cercetarea elastodinamică a mecanismelor roboţilor industriali; Păun Cornelia 1998
 8 Contribuţii la grafica computerizată a mecanismelor; Aldea Sorin 1998
 9 Structurile mecanismelor de orientare şi prindere la roboţii industriali. Perianu Emil 1997

Prof. dr. ing. Ion SIMIONESCU

 Teze de doctorat susţinute

Nr. crt. Titlul tezei Autor Anul
 1 Contribuţii la sinteza optimală a manipulatoarelor; Adrian Avramescu 2003
 2 Mecanisme compliante pentru roboţi industriali; Stela Ioniţă 2001
 3 Contribuţii la analiza preciziei mecanismelor roboţilor industriali; Cătălin Zdrobis 1998
 4 Echilibrarea forţelor de greutate ale roboţilor industriali; Liviu Ciupitu 1997
 5 Precizia cinematică a mecanismelor manipulatoarelor şi a roboţilor industriali. Mircea Stoenescu 1997