Laboratoare

LABORATORUL “N.I.MANOLESCU” –  ANALIZA ŞI SINTEZA MECANISMELOR ŞI A MAŞINILOR (JC 106)

Tematica:

 • Structura funcțională a mecanismelor și a mașinilor;
 • Determinări experimentale și prelucrarea datelor privind parametrii structurali și cinematici la mecanismele plane cu bare;  mecanismele plane cu came; mecanismele cu roți dințate;  mecanismele spațiale sferice;
 • Determinări experimentale ale parametrilor geometrici la mecanismele cu roți dințate;
 • Determinarea caracteristicilor geometrice și masice ale elementelor cinematice și echilibrarea statica a mecanismelor plane

LABORATORUL “Chr. PELECUDI” – ANALIZA ŞI SINTEZA MECANISMELOR ŞI  ROBOŢILOR (JC 107)

Tematica:

 • Structura funcțională a mecanismelor roboților;
 • Determinări experimentale și prelucrarea datelor privind parametrii geometrici  și cinematici la mecanismele plane generatoare de traiectorii;  mecanismele de prehensiune; mecanismele de orientare;
 • Determinări experimentale ale parametrilor geometrici la mecanismele de orientare cu roți dințate;
 • Determinarea caracteristicilor geometrice și masice ale elementelor cinematice, echilibrarea statica a roboților  și echilibrarea dinamică a rotorilor;
 • Determinarea computerizată  a funcțiilor de comandă la mecanismele robot M2.

LABORATORUL DE MECANISME  ŞI  ROBOŢI (JC109)

Tematica:

 • Aspecte privind monitorizarea parametrilor cinematici şi dinamici ai mecanismelor şi manipulatoarelor;
 • Stand pentru monitorizarea în timp real a funcţiilor de transmitere la mecanismele camă – tachet;
 • Stand pentru determinarea curbelor de bielă la mecanismele plane;
 • Robot cu bare și roți dințate, 4R, redundant în plan.

LABORATOR DE CALCUL (JC110)

Tematica:

 • Analiza cinematică a mecanismelor plane și spațiale;
 • Analiza citostatică a mecanismelor plane și spațiale;
 • Analiza dinamică a mecanismelor plane și spațiale;
 • Proiectarea asistată de calculator;
 • Studii și cercetări privind modelarea și simularea sistemelor mecanice;
 • Sinteza optimală a mecanismelor plane şi spaţiale.