Contracte

Activitatea de cercetare științifică realizată în cadrul Departamentul de Teoria Mecanismelor și a Roboților:

1. Studii şi cercetări privind modelarea şi simularea cineto-dinamică a mecanismelor cu memorie rigidă – Studii şi cercetări privind sinteza optimală a profilului camelor plane şi cilindrice – produse software conversaţionale. Studii şi cercetări privind sinteza optimala a profilului camelor conice şi hiperboloidale – produse software conversaţionale, Grant Acad.Româna, contract nr. 102/2008;
2. Studii şi cercetări privind valorificarea evocărilor pentru fonoteca de aur a Academiei Române: Studii si cercetari privind realizarea produselor multimedia pentru evocarile Academiei Romane. Studii si cercetari privind tehnici de implementare a documentelor multimedia, Grant Acad.Româna, contract nr. 101/2008;
3. Studii şi cercetări privind modelarea şi simularea cineto-dinamică a mecanismelor cu memorie rigidă: Modelarea matematică cineto-dinamică a legilor de mişcare ale tachetului din sistemele cu came plane şi spaţiale. Programe conversaţionale ale modelării matematice a legilor de mişcare ale tachetului din sistemele cu came plane şi spaţiale, Grant Acad.Româna, contract nr. 319/2007;
4. Studii şi cercetări privind valorificarea evocărilor pentru fonoteca de aur a Academiei Române: Studii şi cercetări privind sistemele de filtrare pentru documentele audio. Studii şi cercetări privind metodele de prelucrare şi suporturile informaţionale pentru stocarea informaţiilor audio-video, Grant Acad.Româna, contract nr. 298/2007;
5. Cercetări privind modelarea matematică şi realizarea unor experimentări pentru studiul separării seminţelor în sistemele de curăţire de la combinele de recoltat cereale păioase, Contract de GRANT CNCSIS nr. GR.18/29.05.2007, cod – 167, Nr.intern UPB: IS 26-07-01.
6. Cercetari privind dezvoltarea unor sisteme integrate OM-MASINA speciale, destinate productiei individualizate, Director UPB, Partener 2, CEEX.<%