Cercetare

În cadrul Departamentului de Teoria Mecanismelor și a Roboților există o infrastructură de cercetare ce poate desrvi aplicații din domeniul: Inginerie Mecanică, Inginerie şi management, Inginerie Industrială, Ingineria Autovehiculelor, Mecatronică şi Robotică.

Principalele componente ale infrastructurii sunt:

  • Laboratorul pentru Modelarea si simularea sistemelor tehnice are peste 10 sisteme de calcul cu ajutorul cărora se pot cerceta, modela și simula 3D diverse structuri plane sau spațiale: mecanisme cu bare, mecanisme cu roți dințate, mecanisme cu camă-tachet
  • Laboratorul Sisteme Mecatronice dispune de o configurație mecatronică modulară pentru poziţionare, comandă şi control cu o gama variată de componente cu ajutorul cărora pot fi cercetate diverse aplicații.
  • Laboratorul de Comanda și Control Sistemelor Mecanice unde se poate realiza monitorizarea mișcării mecanismelor o activitate extrem de importantă în proiectarea mașinilor unelte și a roboților industriali, indiferent de destinația acestora. Scopul laboratorului este îmbunătățirea parametrilor cinematici și dinamici ai unui stand de măsurare, folosit la concepția, realizarea și experimentarea mecanismelor plane și spațiale folosite la construcția mașinilor unelte și a roboților industriali cu grad ridicat de flexibilitate, capabili să îndeplinească operații tehnologice în spații închise, ocolind obstacole.

Realizări:

  • Stand performant pentru citirea parametrilor cinematici și dinamici ai mecanismelor de utilizând traductoare incrementale și inductive

Proiecte de viitor

– Stand pentru monitorizarea în timp real a funcţiilor de transmitere la mecanismele camă – tachet;

– Stand pentru determinarea curbelor de bielă la mecanismele plane;

– Determinări experimentale ale forţelor si cuplurilor mecanice. Caracteristici mecanice;

– Determinarea computerizată a reacţiunilor dinamice. Modelarea dinamică şi reducerea vibraţiilor.

Colaborari cu parteneri industriali: Cell SRL, TehnoVolt SRL, SC. MICROTOP SRL, S.C. Bren Prod S.R.L.

Accesul deschis la datele realizate cu Infracstructura de cercetare a Departamentului de Teoria Mecanismelor și a Roboților:

Luni-Vineri 10 – 18

Prof.dr.ing Constantin OCNĂRESCU
constantinocnarescu@yahoo.com
Telefon: 021/402.9913