Modelarea şi Simularea Sistemelor Mecanice Mobile

Programul de masterat profesional MSSMM (Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile), organizat în cadrul Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB), Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (FIIR), Departamentul TMR (Teoria Mecanismelor si a Robotilor), se adresează în primul rând celor care doresc aprofundarea temeinică a problematicii din domeniul noilor tehnologii informatice, automatizari, robotizari, mecatronica, motoare termice, transmisii mecanice, şi celor care doresc să-şi dezvolte sau îmbunătăţească o afacere utilizând noile tehnologii.

Structura acestui program de master, este concepută astfel încât sunt îmbinate eficient necesităţile practice resimţite de specialiştii angajaţi în domeniile IT, cibernetica, robotica si automatizari, cu cele mai actuale tehnologii mecatronice existente.

Activităţile didactice în cadrul masteratului sunt susţinute de către cadre didactice universitare cu experienţă acumulată în ţară şi străinătate la diverse universităţi şi cu înaltă calificare în domeniile respective.

Obiectivele programului de masterat

 • Formarea specialiştilor în domeniile roboticii, mecatronicii, automatizarilor mecanice, al transmisiilor mecanice, si al motoarelor termice.
 • Imbinarea eficientă a cunoştinţelor teoretice, cu cele aplicative (si multi licențiați de la noi, dar în special masteranzii noștri sunt extrem de căutați de toate firmele constructoare de mașini, din țară și din exterior; Ford, Dacia-Renault, Nissan, Mitsubishi, Peugeot-Citroen, FIAT, Honda, Toyota, GM, Daewoo, Hyundai, etc…).
 • Suport pentru pregătire prin resurse software gratuite şi materiale de bună calitate oferite.
 • Implicarea masteranzilor în programe de cercetare stiintifica, în proiecte şi job-uri.

Mod de desfăşurare

 • Program organizat conform ciclului Bologna.
 • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei.
 • Discipline desfăşurate modularizat.
 • Masterul are 120 puncte de credit.

Competenţe

 • Asimilarea noţiunilor fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţii tehnice şi medicale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de calcul şi de modelare cinematică şi dinamică a unor sisteme biomorfe şi biomecanice cu aplicaţii tehnice şi medicale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de analiză experimentală a diverselor clase de mecanisme.
 • Insuşirea unor tehnici avansate de prelucrare a datelor experimentale specifice modelării şi simulării sistemelor biomorfe şi biomecanice.

Beneficii

Masteranzi pot beneficia de facilităţile corespunzătoare studenţilor de la cursurile de licență, privind:

 • acordarea de burse în perioada şcolarizării;
 • cazare în căminele studenţeşti, în condiţiile statutului pe care îl deţin;
 • admiterea la doctorat la departamentul de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor (TMR), cu sau fără frecvenţă, cu echivalarea unor activităţi desfăşurate în cadrul cursurilor S.A.;
 • obţinerea unor burse SOCRATES, pentru stagii de elaborare a lucrării de disertaţie la universităţi tehnice de prestigiu din Europa, în GERMANIA, IRLANDA, PORTUGALIA, SPANIA, ITALIA, SUEDIA.