Ingineria Managerială a Sistemelor Tehnice

Programul de studii INGINERIA MANAGERIALĂ A SISTEMELOR TEHNICE este un master de cercetare din domeniul Inginerie şi management structurat în 4 semestre având 120 puncte de credit

Mod de desfăşurare

 • Program organizat conform ciclului Bologna.
 • Masterul este sustinut de Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților din cadrul Universității Politehnica București.
 • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei.
 • Discipline desfăşurate modularizat.
 • Cursurile și aplicațiile se desfășoară după ora 17.

Competenţe profesionale

 • Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi elaborarea de studii, rapoarte sau proiecte profesionale specifice;
 • Rezolvarea unor probleme complexe prin integrarea şi implementarea ingineriei sistemelor, ingineriei calităţii, ingineriei valorii şi logisticii industriale;
 • Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea mediilor specifice de modelare;
 • Proiectarea şi dezvoltarea de sisteme de producţie complexe în condiţii de eficienţă economică;
 • Gestionarea afacerilor la nivelul exigenţelor mediului de piaţă concurenţial, în contexte complexe şi imprevizibile;
 • Leadership şi inovare în consultanţă şi asistenţă pentru proiectarea, cercetarea şi inovarea sistemelor mecanice.

Competenţe transversale

 •  Executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în mod obiectiv şi constructiv, în condiţii de autonomie şi independentă profesională;
 • Asumarea de responsabilităţi sociale şi etice, în calitate de lider al unui grup, sau a unei organizaţii/instituţii;
 • Autocontrolul, diagnoza şi susţinerea continuă a propriei dezvoltări profesionale.

Beneficii

Masteranzi pot beneficia de facilităţile corespunzătoare studenţilor de la cursurile de licență, privind:

 • acordarea de burse în perioada şcolarizării;
 • cazare în căminele studenţeşti, în condiţiile statutului pe care îl deţin;
 • admiterea la doctorat la departamentul de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor (TMR), cu sau fără frecvenţă, cu echivalarea unor activităţi desfăşurate în cadrul cursurilor S.A.;
 • obţinerea unor burse SOCRATES, pentru stagii de elaborare a lucrării de disertaţie la universităţi tehnice de prestigiu din Europa, în GERMANIA, IRLANDA, PORTUGALIA, SPANIA, ITALIA, SUEDIA.