Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice – CPSM

Programul de masterat Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice – CPSM se adresează tuturor licențiaților din domenii tehnice, industriale, economice: ingineri, matematicieni, informaticieni, economiști, fizicieni, chimiști, etc…

Mod de desfășurare

 • Program organizat conform ciclului Bologna.
 • Masterul este susținut de Departamentul TMR (Teoria Mecanismelor si a Roboților) din cadrul UPB.
 • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertației.
 • Discipline desfășurate modularizat.
 • Masterul are 120 puncte de credit.

Competenţe:

 1. Analiza şi evaluarea sistemelor mecanice; utilizarea tehnicilor avansate de modelare în proiectarea acestora;
 2. Modelarea structurală, cinematică şi dinamică a sistemelor mecanice acţionate electric, hidraulic, pneumatic, etc.;
 3. Prelucrarea datelor experimentale;
 4. Metode de abordare sistemică a cercetării şi proiectării sistemelor mecanice;
 5. Promovarea iniţiativei private prin intermediul unor cabinete individuale de consultanţă şi asistenţă pentru proiectarea, cercetarea şi inovarea sistemelor mecanice.

Beneficii

Masteranzi pot beneficia de facilităţile corespunzătoare studenţilor de la cursurile de licență, privind:

 • acordarea de burse în perioada şcolarizării;
 • cazare în căminele studenţeşti, în condiţiile statutului pe care îl deţin;
 • admiterea la doctorat la departamentul de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor (TMR), cu sau fără frecvenţă, cu echivalarea unor activităţi desfăşurate în cadrul cursurilor S.A.;
 • obţinerea unor burse SOCRATES, pentru stagii de elaborare a lucrării de disertaţie la universităţi tehnice de prestigiu din Europa, în GERMANIA, IRLANDA, PORTUGALIA, SPANIA, ITALIA, SUEDIA.