Acte necesare

Conţinutul dosarului de înscriere:

  • FIȘA DE ÎNSCRIERE,
  • DECLARATIE
  • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
  • Diploma de bacalaureat, în original
  • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
  • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
  • Copie certificat de naştere
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie carte de Identitate
  • Chitanţa privind plata taxei de înscriere (se eliberează la depunerea actelor)