Admitere MASTER

Informații acte necesare

Înscrierea la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 – 2021 se va derula în doua sesiuni:

Sesiunea I: Înscriere: 29 iunie – 7 iulie 2019 (taxa de înscriere este de 100 lei) 

  • Concurs de admitere: 8-10 iulie
  • Program consiliere înscriere (Sala JC 101):
  • Luni și miercuri / 12.00 – 18.00
  • Marți, joi și vineri / 9.00 – 16.00
  • Sâmbătă și duminică / 10.00 – 14.00
  • Sesiunea a II-a: 26 AUGUST- 11 septembrie 2019
    • Examen de admitere 12-13 septembrie

Admiterea se face pe bază de interviu. Tematica si bibliografia pot fi consultate aici.

Programe de master:

Ingineria Managerială a Sistemelor Tehnice – IMST

Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice – CPSM

Modelarea și Simularea Sistemelor Mecanice Mobile – MSSMM

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depuna pâna la data de 18.09.2019 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2020-2021