Admitere MASTER

Informații acte necesare

Înscrierea la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 – 2021 se va derula în doua sesiuni:

Sesiunea I: Înscriere: 29 iunie – 7 iulie 2019 (taxa de înscriere este de 100 lei) 

  • Concurs de admitere: 8-10 iulie
  • Înscriere on-line
  • Sesiunea a II-a: 17 august – 8 septembrie 2020
  • Înscriere on-line  www.admitere.pub.ro
    • Interviu admitere 9-11 septembrie on-line

Admiterea se face pe bază de interviu. Tematica si bibliografia pot fi consultate aici.

Programe de master:

Ingineria Managerială a Sistemelor Tehnice – IMST

Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice – CPSM

Modelarea și Simularea Sistemelor Mecanice Mobile – MSSMM

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depuna pâna la data de 18.09.2019 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2020-2021