Admitere MASTER

Informații acte necesare

Înscrierea la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2022 – 2023 se va derula în trei sesiuni:

Sesiunea Admitere anticipată 2022
Înscrierea candidaților
4.04 – 9.05.2022
Concurs de admitere
11.05 – 12.05.2022
Comunicarea rezultatelor
12.05 – 13.05.2022
Înmatricularea candidaților
4.07 – 24.07.2022

 

Sesiunea Iulie 2022
Înscrierea candidaților
1.07 – 11.07.2022
Concurs de admitere
13.07 – 15.07.2022
Comunicarea rezultatelor
15.07 – 16.07.2022
Înmatricularea candidaților
16.07 – 24.07.2022 (cu excepția zilei de 18.07 în intervalul 8:00-14:00)

 

Sesiunea Septembrie 2022
Înscrierea candidaților
5.09 – 15.09.2022
Concurs de admitere
16.09 – 19.09.2022
Comunicarea rezultatelor
17.09 – 19.09.2022
Înmatricularea candidaților
19.09 – 21.09.2022

Admiterea se face pe bază de interviu. Tematica si bibliografia pot fi consultate aici.

Programe de master:

Ingineria Managerială a Sistemelor Tehnice – IMST

Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice – CPSM

Modelarea și Simularea Sistemelor Mecanice Mobile – MSSMM

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 8 și 26 din regulament. Neprezentarea documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2022-2023- in curs de actualizare.