Admitere MASTER

Informații acte necesare

Înscrierea la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2022 – 2023 se va derula în trei sesiuni:

Sesiunea Admitere anticipată 2023
Înscrierea candidaților
3.04 – 13.05.2023
Concurs de admitere
15.05 – 18.05.2023
Comunicarea rezultatelor
16.05 – 19.05.2023
Înmatricularea candidaților
3.07 – 31.07.2023

Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON.

Sesiunea Iulie 2023
Înscrierea candidaților
1.07 – 10.07.2023
Concurs de admitere
12.07 – 14.07.2023
Comunicarea rezultatelor
12.07 – 16.07.2023
Înmatricularea candidaților
12.07 – 31.07.2023

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON.

Sesiunea Septembrie 2023
Înscrierea candidaților
04.09 – 15.09.2023
Concurs de admitere
18.09 – 19.09.2023
Comunicarea rezultatelor
18.09 – 20.09.2023
Înmatricularea candidaților
18.09 – 23.09.2023
 Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON.

Admiterea se face pe bază de interviu. Tematica si bibliografia pot fi consultate aici.

Programe de master:

Ingineria Managerială a Sistemelor Tehnice – IMST

Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice – CPSM

Modelarea și Simularea Sistemelor Mecanice Mobile – MSSMM

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 8 și 26 din regulament. Neprezentarea documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.
Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2022-2023- in curs de actualizare.