Activitate de îndrumare a doctoranzilor, în cadrul Școlii Doctorale IMST.