Despre noi

Departamentul de Teoria Mecanismelor şi a Roboților este coordonat din martie 2020 de domnul director Sl.dr.ing. Liviu Ungureanu.

În cadrul Departamentului de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor se desfăşoară pregătirea de bază în cadrul studiilor de licență în domeniul mecanismelor şi al roboţilor pentru studenţii facultăţilor de:

  • Inginerie Industrială și Robotică,
  • Transporturi,
  • Inginerie Mecanică şi Mecatronică,
  • Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,
  • Ingineria Sistemelor Biotehnice,
  • Ştiinţe Aplicate.

Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților a dezvoltat trei programe de masterat proprii fiind acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

În cadrul departamentului se organizează și studii de doctorat unde se pot dezvolta noi analize și sinteze ale unor mecanisme plane sau spațiale, coordonate de 3 profesori emeriți:

  • Prof.dr.ing. Iosif Tempea
  • Prof.dr.ing. Păun Antonescu
  • Prof.dr.ing. Ion Simionescu

În cadrul departamentului activează prof.dr.ing. Adriana Maria COMĂNESCU, care poate coordona activitatea unor programe de post doctorat fiind expert pe termen lung în cadrul Academiei Română.

Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor este recunoscută prin mari personalităţi ştiinţifice, dintre care amintim: prof.dr.doc.şt.ing. Nicolae Manolescu, membru corespondent al Academiei Române, considerat fondatorul Şcolii româneşti de Teoria Mecanismelor, prof.dr.doc.şt.ing. Christian Pelecudi, vicepreşedinte IFToMM (Federaţia Internaţională pentru Promovarea Ştiinţei Mecanismelor şi a Maşinilor) în perioada 1975-1979, prof.dr.doc.şt.ing. Radu C. Bogdan, rector al Universităţii Transilvania din Braşov în perioada 1975-1979, ambasador al României în Japonia, director ştiinţific al Centrului de Mecanica Solidelor al Academiei Române.
Ca o recunoaştere a valorii ştiinţifice a Şcolii româneşti de Mecanisme ai căror promotori sunt personalităţile menţionate anterior, IFToMM a inclus la nivelul conducerii sale cadre didactice din cadrul Catedrei de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor, precum şi colegi din universitatea noastră sau alte universităţi şi a atribuit Catedrei T.M.R organizarea simpozionului internaţional IFToMM – SYROM.
Cercetarea fundamentală şi aplicativă în domeniul ştiinţei mecanismelor şi a roboticii a fost promovată la nivel internaţional prin Simpozioanele Internaţionale IFToMM, SYROM care s-au desfăşurat cu următoarele ediţii: SYROM’73, SYROM’77, SYROM’81, SYROM’85, SYROM’89, SYROM’93, SYROM’97, SYROM’01 şi SYROM’05.
Prof.dr.doc. Christian PELECUDI,  personalitate  ştiinţifică recunoscută la nivel internaţional  a fundamentat educaţia academică în domeniul Roboticii în România fiind apreciat în acest sens de întreaga comunitate academică de specialiate.  Ca fondator al Roboticii în ţara noastră a proiectat planurile de învăţământ, a iniţiat cursuri în domeniu, a promovat activitatea de cercetarea ştiinţifică, inclusiv prin contracte de specialitate fiind creatorul primului colectiv de cercetare-proiectare din Robotică intitulat  MEROTEHNICA şi iniţiatorul primului seminar ştiinţific de Roboţi Industriali la nivel naţional şi al Simpozioanelor Naţionale şi Internaţionale de Roboţi Industriali, care a avut prima ediţie în 1981.